INGILIZCEDE BAZI PUF NOKTALAR

  
İNGİLİZCEDEKİ BAZI PÜF NOKTALAR
 

   
G  HARFİNİN OKUNUŞU

  'G' harfinden sonra 'e' veya 'i' sesi geldiğinde büyük bir çoğunlukla (%95)  'c' diye okunur. Diğer durumlarda 'g' sesi ile okunur. 
Örnek  :  gallery, game, garden, go, god, good, guard, guess, guitar, ghost, glue, grand, green... etc.
                  generally, genetic, geology, ginger, gigantic, giraffe, gentleman, german, gipsy... etc.
Not       : "girl, get, gift, give, gizmo" vb kelimeler 'i' veya 'e' sesi ile devam etmesine rağmen 'g' diye okunur. 
                 Ama yukarıda da belirttiğim gibi bunların sayısı çok azdır.   
 

YARDIMCI FİİLLER

İngilizcede hangi zamire hangi yardımcı fiilin geleceği konusunda öğrenciler çok sıkıntı yaşarlar. Oysa ki çok basit bir yöntemle bu iş çözüleblir. (he,she,it) tekil zamirlerine gelen bütün yardımcı fiillerin içinde genellikle "s" harfi vardır.
I, you, we, they,      :    are / were / do / have    
He, she, it                 :    is / was / does / has 
 

AGAIN

Figen der gibi "egen" diyeceksiniz.
 

BISCUIT

"Biz kıt kanaat geçinioruz" der gibi "biskıt" diyeceksiniz.
 

' C '  HARFİNİN OKUNUŞU

İngilizcedeki “C” harfi de bazen 'k' bazen de 's' sesiyle telaffuz edilir. Peki ne zaman hangi sesi kullanacağımıza karar vereceğiz? Bunun bir kuralının olduğunu lise yıllarında fark etmiştim. “Bir kelimede “C” harfinden sonra 'e' veya “i” sesi geldiğinde kesinlikle 'S' diye sesletilir. Diğer bütün koşullarda “K” diye sesletilir. Her ne kadar buna önceleri kimseyi ikna edememişsem de daha sonradan bunun zaten İngilizce dilbilgisinde sesletim kurallarından birisi olduğunun bilgisine ulaştım. 
Örnek: cinema, cinnamon, city, cemetry, celebrate, cement, cereal....
              cut, cook, cat, counter, clock, cucumber, class, cruel, canary....
Not:     Cyprus, cycle, cyclist....gibi kelimelerde 'C' harfinden sonra 'e' veya 'i' harfi gelmediği halde “S” diye sesletilmesinin sebebi “Y” harfinin 'i' sesi olmasındandır. Dolayısıyla yukarıda da belirttiğim gibi 'e' veya 'i' sesi gelirse 'S' diye sesletilir. 
 

TOMORROW

“Tımarlı sipahiler” der gibi “tımaro”diyeceksiniz.

 
HOW

Köpekler “hov hov” demez, “haw haw” der.
 

SHOULD, WOULD, COULD

    Should kelimesini “şuld” diye okursanız, Türkçe konuşmaya çalışan bir İngiliz de size “Topa şult attım” der. Oysa "şult" denmez. “şut” denir. Dolayısıyla siz de İngilizce “Şud, Wud, Kud” diyeceksiniz. “L” harfi okunmaz.


BECAUSE

    Bu kelimenin 2 türlü doğru telaffuzu vardır: “bikız” veya 'bikoz.”  Ama genellikle öğrenciler arasında “bikaus” diye telaffuz edilir. Bu kelime için şöyle bir fikir verirseniz öğrenciler kesinlikle unutmazlar. “Ya elimizde bir kız vardır, ya da elimizde bir koz vardır.” 
 

JUNE, JULY

    Ayları anlatırken genellikle öğrencilerde bu iki kelimenin yanlış söylemini fark ederiz. Öğrenciler ayları sırayla söylediklerinde genellikle “Cun, Coli” diye telafuz ederler. Evet, 1. kelime doğru ama 2. kelime yanlıştır. 2. kelimenin de doğru okunması için onlara şu örneği verebilirsiniz.”Curcuna” der gibi “Cun-Culay” derseniz daha akılda kalıcı olur 


SEPTEMBER, OCTOBER, NOVEMBER

    Bu ayların da sırası genelde karıştırırlır. Bunun için öğrencilere bu ayların ilk harflerinden “SON” kelimesinin çıktığını hatırlatırsak bu problem de çözülmüş olur. 
 

AUGUST 

Bu kelime de genellikle “Agust” diye yanlış telaffuz edilir. Bunun için “O kız” der gibi “ogıst” diyeceksiniz
 
DECEMBER

“Disembır mı dimesembır mı? Bence disembır.
 

JANUARY

Annesi Nuri ismindeki bebeğinin yanına yüzünü kapatarak gider, birden ellerini açar ve ona "CE.....EEE  NURİ"  der
 

RUSSIA 
“Haşa ” der gibi “Raşa” diyeceksiniz.

 
BELOW, ABOVE
Bilo “ıbaav..!” dedi.
 

AUTUMN
“O tım, Bu tım, Şu tım”


COUSIN
“Kazın toprağı”
 

  
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın: